The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
This course has been added to your favorites
This course has been removed from your favorites
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "The given password and password repeat do not match.", "NO_SEARCH_RESULTS": "There are no search results." }
??????

Sweden

Sweden

PCI-utbildning

fler bilder

Det finns ett stort behov att utbilda nya PCI-operatörer i Sverige på grund av decentralisering och expansion av coronarangiografi och PCI. En av de vanligaste orsakerna till akut sjukvård i Sverige är akut kranskärlssjukdom.
Behandling av kranskärlssjukdom är idag grundad på vetenskapliga studier som visar på effekter i form av bättre överlevnad och minskad risk för återinsjuknande samt förbättrad
livskvalitet.
Simulatorutbildningen ger erfarenhet för den enskilde operatören utan risk för patienten. Kursmiljön skapar en god grund i sig själv för deltagaren i och med att han/hon kommer i kontakt med lärare från andra sjukhus och kan föra en öppen diskussion med dessa. Med simulatorerna övas handgreppet vid PCI, vilket är viktigt vid utförandet av ingrepp på framtida patienter.
Varmt välkomna!

datum 2019.05.06 - 07.

  status cancelled

plats DE, Berlin, Langenbeck-Virchow-Haus

Målgrupp

Språk Svenska

kursavgift(no translation)
12900.00 SEK

Tyvärr.!

denna kurs är inställd

Om du vill bli informeran om nya datum samt platser för denna kurs, vänligen skicka oss en förfrågan. Vi kommer skicka dig ett e-postmeddelande så snart det finns nya erbjudanden.

Detaljer

Kontakt

Michelle Timmermans
B Braun Medical AB
Box 110
182 12 Stockholm
Tel 086343400
e-post michelle.timmermans@bbraun.com

Save
Cancel
An error occured during upload of the document.
 
 
Expiration Date
{"name":"dd.mm.yy"}
Global Course List Global Course List

Contact

Michelle Timmermans
B Braun Medical AB
Box 110
182 12 Stockholm
Tel 086343400
e-post michelle.timmermans@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKSE]", "[Sprache]": "[se]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "Vascular Surgery / Microsurgery", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "Vascular Surgery / Microsurgery", "[Sparte]": "General Surgery (incl. Laparoscopy)", "[TestSparte1]": "204974", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[242030]", "[Title]": "PCI-utbildning", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKSE]", "[Sprache]": "[se]" }
{ "[Domain]": "[AAKSE]", "[Sprache]": "[se]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "Cancel", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }